آدرس مرسوله

انتخاب آدرس : کاربر گرامی آدرس تحویل کالا را از لیست ذیل انتخاب و یا آدرس جدید ثبت کنید

افزودن : گیرنده کالا

شیوه ارسال

شیوه ارسال کالا : لطفا یکی از روشهای ارسال مرسوله را انتخاب فرمائید

نحوه پرداخت

شیوه پرداخت مبلغ سفارش : لطفا یکی از روشهای پرداخت مبلغ خرید را انتخاب فرمائید

آیا مایل هستید به همراه این سفارش فاکتور ارسال شود؟   بله         خیر

ثبت نهایی و پرداخت